ARC 300

รหัส : ARC300

ยี่ห้อ : Rilon

รุ่น : Rilon ARC300

ลักษณะสำคัญของเครื่อง

  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้มีระบบ Arc – Force เพื่อไม่ทำให้ติดขัด ช่วยในการหลอมละลายลวดฟักให้ซึมไปในชิ้นงานมากขึ้น
  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้สามารถเชื่อมงานได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยม เวลาเชื่อมไฟฟ้า ทำให้มีสะเก็ดกระเด็นน้อยมาก
  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้มีสามารถเพิ่ม – ลด แรงดันไฟฟ้า 220 V ? 15%
  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้มีระบบป้องกันฝุ่นและระบายความเย็นได้ดีมากขึ้น

  • 1491203626712.jpg
    รหัส : ARC200Tยี่ห้อ : Rilonรุ่น : ARC 200 Tลักษณะสำคัญของเครื่องเชื่อม Rilon ARC200Tเครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้ สามารถเชื่อมงานได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยม เวลาเชื่อมไฟฟ้า ทำให้มีสะเก็...
Visitors: 39