ARC 200T

รหัส : ARC200T

ยี่ห้อ : Rilon

รุ่น : ARC 200 T

ลักษณะสำคัญของเครื่องเชื่อม Rilon ARC200T

  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้ สามารถเชื่อมงานได้อย่างเสถียรและดีเยี่ยม เวลาเชื่อมไฟฟ้า ทำให้มีสะเก็ดกระเด็นน้อยมาก
  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้ มีระบบป้องกันการใช้แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเกินแบบอัตโนมัติ เมื่อเกินกำลังเครื่องจะหยุด
  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้ สามารถเพิ่ม – ลด การใช้แรงดันไฟฟ้า 220 V ? 15%
  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้ สามารถพกพา หรือ เคลื่อนที่ได้สะดวกมากและประหยัดพลังงานมากกว่า
  • เครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้ ใช้เชื่อมธูปขนาด 2.6mm - 3.2mm ได้มากกว่า 8 ชั่วโมง ใช้ธูปเชื่อมได้สูงสุด 4.0mm

  • 1491208211965.jpg
    รหัส : ARC300ยี่ห้อ : Rilon รุ่น : Rilon ARC300ลักษณะสำคัญของเครื่องเครื่องเชื่อมไฟฟ้ารุ่นนี้มีระบบ Arc – Force เพื่อไม่ทำให้ติดขัด ช่วยในการหลอมละลายลวดฟักให้ซึมไปในชิ้นงานมากขึ้น...
Visitors: 39