Contact Tip Binzel 24 KD
dot
เครื่องเชื่อม
dot
bulletเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (ARC/MMA)
bulletเครื่องเชื่อมอาร์กอน (TIG)
bulletเครื่องเชื่อมซีโอทู (MIG/CO2)
bulletเครื่องตัดพลาสม่า (CUT)
bulletเครื่องเชื่อม 3 in 1 (TIG/MMA/CUT)
dot
อะไหล่เครื่องเชื่อม
dot
bulletอุปกรณ์เครื่องเชื่อมทิก WP-26
bulletอุปกรณ์เครื่องซีโอทู PANA
bulletอุปกรณ์เครื่องซีโอทู Binzel 24KD
dot
อุปกรณ์อะไหล่เครื่องตัดพลาสม่า
dot
bulletอุปกรณ์ตัดพลาสม่า PCH
bulletอุปกรณ์ตัดพลาสม่า PT-31
bulletอุปกรณ์ตัดพลาสม่า SG-51
bulletอุปกรณ์ตัดพลาสม่า PANA P80
bulletอุปกรณ์ตัดพลาสม่า A141
bulletอุปกรณ์ตัดพลาสม่า HYPERTHERM
dot
อุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเครื่องเชื่อม
dot
bulletอะไหล่ชุดหัวต่อหน้าตู้เชื่อม & อุปกรณ์ป้องกัน
bulletลวดเชื่อม
dot
เครื่องมืออื่นๆ
dot
bulletเครื่องตัดไฟเบอร์
bulletเครื่องดัดเหล็ก
bulletเครื่องปั่นไฟ
bulletเครื่องตัดตามแบบ
dot
รับข่าวสารจากทางเรา ฟรี!

dot


line id bp metal
line id bp metal
เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม ระบบอินเวอร์เตอร์ ราคาถูก
ขายเครื่องมือช่าง ปั้มน้ำ ปั้มลม สว่าน เครื่องตัดหญ้า เครื่องเชื่อม
เครื่องเชื่อม ตู้เชื่อม ระบบอินเวอร์เตอร์ ราคาถูก
แบนเนอร์ตัวอย่าง


Contact Tip Binzel 24 KD

 

ชื่อสินค้า : Contact  Tip  0.8 mm

รายละเอียด : คอนแทค ทิป เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เพื่อประกอบกับ Tip Body ภายในของปืนเชื่อมซีโอทู CO2 เพื่อควบคุมทิศทางไหลของลวด วัสดุเทำจากทองแดง แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง 

ราคา : 25 ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

ชื่อสินค้า : Contact  Tip  0.9 mm

รายละเอียด : คอนแทค ทิป เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เพื่อประกอบกับ Tip Body ภายในของปืนเชื่อมซีโอทู CO2 เพื่อควบคุมทิศทางไหลของลวด วัสดุเทำจากทองแดง แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง 

ราคา : 25 ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

ชื่อสินค้า : Contact  Tip  1.0 mm

รายละเอียด : คอนแทค ทิป เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เพื่อประกอบกับ Tip Body ภายในของปืนเชื่อมซีโอทู CO2 เพื่อควบคุมทิศทางไหลของลวด วัสดุเทำจากทองแดง แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง 

ราคา : 25 ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

ชื่อสินค้า : Contact  Tip  1.2 mm

รายละเอียด : คอนแทค ทิป เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เพื่อประกอบกับ Tip Body ภายในของปืนเชื่อมซีโอทู CO2 เพื่อควบคุมทิศทางไหลของลวด วัสดุเทำจากทองแดง แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง 

ราคา : 25 ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

   

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดอะไหล่ ซีโอทู มิก แมก Binzel 24KD

Tip Holder Binzel 24 KD
Swan neck 24 KD
Nozzle Binzel 24 KD
Gas Diffuser Binzel 24 KD
สายเชื่อมซีโอทู Binzel 24 KD 3m. Complete Set